สาขา Pharma Choice

  • Home
  • สาขา Pharma Choice

Pharma Choice ฟาร์ม่าช้อยซ์

เปิดให้บริการหลายสาขาครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงในการใช้บริการได้อย่างสะดวก สาขา ณ ปัจจุบัน ดังนี้

เบอร์โทร : 053-338444
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 8.00 – 21.00 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map 

เบอร์โทร : 053-215379
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 7.30 – 20.45 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map 

เบอร์โทร : 053-280136
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 8.00 – 21.00 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map 

เบอร์โทร : 053-904927
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 8.30 – 21.00 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map 

เบอร์โทร : 053-020111
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 9.00 – 21.00 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map 

เบอร์โทร : 053-240024
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 8.30 – 21.30 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map 

เบอร์โทร : 053-278693 
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 9.00 – 19.00 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map 

เบอร์โทร : 053-808325 
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 7.30 – 21.40 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map 

เบอร์โทร : 053-343859
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 8.00 – 21.00 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map 

เบอร์โทร : 053-013122
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 9.00 – 21.00 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map 

เบอร์โทร : 053-243034
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 8.00 – 21.00 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map 

เบอร์โทร : 053-306639
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 8.30 – 21.00 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map 

เบอร์โทร : 053-854991
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 9.00 – 19.00 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map 

เบอร์โทร : 053-800784
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 8.30 – 20.30 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map 

เบอร์โทร : 053-712261
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 9.30 – 19.30 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map 

เบอร์โทร : 053-600292
E-mail : pharmachoice.cm@gmail.com
เปิดทำการทุกวัน 10.00 – 20.00 น.
Facebook : Pharma Choice – ฟาร์ม่าช้อยซ์
แผนที่ Google Map