เกี่ยวกับเรา

  • Home
  • เกี่ยวกับเรา

Pharma Choice ฟาร์ม่าช้อยซ์

ฟาร์ม่าช้อยซ์ เป็นศูนย์รวมสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพแบบครบวงจร เปิดให้บริการทางด้านการจำหน่ายสินค้า และการให้คำแนะนำปรึกษา มานานกว่า 30 ปี โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในด้านความซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือขององค์กร และคุณภาพทางด้านวิชาการของบุคลากร

การทำธุรกิจบนพื้นฐานของความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย อาทิ ความสมเหตุสมผลในด้านราคาและคุณภาพสินค้าต่อลูกค้า ความผูกพันแบบครอบครัวของสมาชิกทุกฝ่ายในองค์กร จนถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ จึงทำให้สามารถเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน