เชิญชวนคนทั่วไป ไม่ป่วยใช้ “หน้ากากผ้า”

  • Home
  • กิจกรรม
  • เชิญชวนคนทั่วไป ไม่ป่วยใช้ “หน้ากากผ้า”

เชิญชวนคนทั่วไป ไม่ป่วยใช้ “หน้ากากผ้า”

มาเชิญชวนใช้หน้ากากผ้า กันนะครับ
สำหรับการป้องกัน ผู้ที่ยังไม่ป่วยครับ