ล้างมืออย่างไร ปลอดภัย ห่างไกลโรค

ล้างมืออย่างไร ปลอดภัย ห่างไกลโรค

ช่วงที่มีการระบาดของโรคติดต่อแบบนี้ อย่าลืม “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยนะครับ
แต่การล้างมือนั้น เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าล้างสะอาดปลอดภัยแล้วจริงๆ วันนี้เรามีวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง มาฝากกันนะครับ