Pharma Choice
ฟาร์ม่าช้อยซ์
ศูนย์รวม ยา อาหารเสริมสุขภาพ อุปกรณ์การแพทย์
มีสาขาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย 16 สาขา
Pharma Choice
ฟาร์ม่าช้อยซ์
ศูนย์รวม ยา อาหารเสริมสุขภาพ อุปกรณ์การแพทย์
มีสาขาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย 16 สาขา
Previous
Next

ยา
เวชสำอาง

อาหาร
เสริมสุขภาพ

อุปกรณ์
การแพทย์

SMART CHOICE
FOR YOUR HEALTH

ศูนย์รวมสินค้าสุขภาพครบวงจร 

คุ้มค่า ถูกใจ ใกล้บ้าน

“ฟาร์ม่าช้อยซ์” เป็นศูนย์รวมสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพแบบครบวงจร (One-stop Health Service) ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อสินค้า (ยา, อุปกรณ์การแพทย์, อาหารเสริมสุขภาพ, เวชสำอาง, ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวกับสุขภาพ) ได้ในราคายุติธรรม
อีกทั้งยังสามารถได้รับบริการด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพโดยเภสัชกร นักกายภาพบำบัด และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ซึ่งอยู่ประจำตลอดเวลาที่เปิดทำการ